Lederrådet leder og representerer Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå. Lederrådet skal arbeide i nært samarbeid med pinsemenighetenes lokale lederskap, med regionslederne, fellestiltak, andre råd og utvalg i Pinsebevegelsen. Rådet har en rådgivende funksjon overfor pinsemenighetene og vil i samarbeid med disse tydeliggjøre og gjennomføre Pinsebevegelsens visjon, verdier, mål og strategi på nasjonalt nivå. 

Rådet kontaktes på epost: post@pinsebevegelsen.no

Medlemmer:

 • Sigmund T. Kristoffersen, leder
 • Andreas Hegertun, pressekontakt
 • Andreas Hasseløy
 • Trond Eriksen
 • Stine Wikanes Hansen
 • Laila Egeli Austeng


Ansatt:

 • Leder Sigmund T. Kristoffersen
 • Adm. leder Jan Eilert Aakre 
 • Adm.sekr. Ole Sletten 
 • Fred Håberg (prosjektleder Plant og aksjon 2020 mål)
 • Regnskapsfører Morgan Kalleberg