Lederrådet leder og representerer Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå. Lederrådet skal arbeide i nært samarbeid med pinsemenighetenes lokale lederskap, med regionslederne, fellestiltak, andre råd og utvalg i Pinsebevegelsen. Rådet har en rådgivende funksjon overfor pinsemenighetene og vil i samarbeid med disse tydeliggjøre og gjennomføre Pinsebevegelsens visjon, verdier, mål og strategi på nasjonalt nivå. 

Medlemmer:

  • Sigmund Kristoffersen, leder
  • Andreas Hegertun, pressekontakt
  • Andreas Hasseløy
  • Trond Eriksen
  • Carina Grelland Harsem
  • Laila Egeli Austeng


Ansatt: