Menighetene i Pinsebevegelsen er delt inn i regioner. Regionene er etablert ut fra «naturlige» grenser bpde i forhold til fylkesgrenser og menighetenes allerede etablerte nettverk. Hver region har en leder som utnevnes av regionen og som fortrinnsvis bør være pastor, eller en annen leder med ansettelse i en menighet.

Regioner

 1. Østfold
 2. Oslo/Akershus
 3. Hedmark
 4. Oppland
 5. Buskerud
 6. Vestfold
 7. Telemark
 8. Agderfylkene
 9. Sør-Rogaland
 10. Haugalandet
 11. Hordaland
 12. Sogn & Fjordane
 13. Møre & Romsdal
 14. Midt-Norge
 15. Nordland
 16. Troms & Finnmark
image