Pinsebevegelsen i Norge består av mer enn 330 lokale kirker over hele landet. Hver enkelt menighet er autonom og registrert som et selvstendig kirkesamfunn hos Fylkesmannen. Det vil si at hver enkelt menighet er selvstendig og velger styre(menighets- eller eldsteråd) og bærer et selvstendig ansvar for hele sin virksomhet.

Tilsammen er det over 40 000 voksne og barn som er medlemmer i Pinsebevegelsen i Norge, og på verdensbasis er pinsebevegelsen det raskest voksende trossamfunn med over 500 000 000 pinsekarismatiske kristne. 

Her kan du se NRK sin 1 minutts oppsummering av hva Pinsebevegelsen er
Her kan du se hele NRK sitt program om kristendommen fra serien «På tro og Are.»


Video som viser baptistisk eller «troende dåp»