image

                                                                                                       Runar Eldebo er foredragsholder på medarbeidersamlingen for pastorer  

Foredragsholder: Runar Eldebo

Tema: «Kallets privilegium»

Sted: Thon Hotel Oslo Airport


Program:

Onsdag 11. april
1600 Samling Bibelstudium - Jesu kall - og vårt kall
1900 Middag
2000 Samling Bibelstudium - Jesu kall - og vårt kall
2130 Kaffe/kake

Torsdag 12 april
0800 Frokost for overnattende
0900 Samling 1 - Giverlivets kunst (Det utgivande livets konst).
1030 Kaffepause
1100 Samling 2 - Å elske seg fram til sin menighet.
1300 Lunsj
1400 Samling 3 - Det pastorale lederskapets velsignelse og fare.
1445 Kaffepause
1500 Oppsummering
1530 Slutt


  • A. Påmelding til pastorsamling pris per pers inkl servering og overnatting kr. 2650 
  • B. Kun onsdag 11. april inkl servering kr. 950.00 
  • C. Kun torsdag 12. april inkl servering kr. 950.00Påmelding skjer via denne lenken til Checkin 

Overnatting bestiller man sammen med påmeldingen. 
Ved spørsmål om påmelding på Checkin, kontakt Jan Eilert Aakre, tlf. +47 40 41 30 43. 

 

Om Runar Eldebo:

Runar Eldebo var ferdig utdannet pastor i 1974 - i daværende Misjonsforbundet i Sverige. Etter seks år som ungdoms- og studentpastor, søkte han seg til Teologisk seminar (den Teologiske høgskolen) på Lidingø. Der ble han i 30 år. Fra 2011 – 2017 har han vært forstander i Misjonskirken i Värnamo. Eldebo er også en etterspurt forkynner i konferanser i inn- og utland.   

«Jeg har hatt tre arenaer.
Jeg har reist rundt og forelest, jeg har vært lærer for blivende pastorer og prester,
og jeg har arbeidet med lederskap innom næringslivet», sier 67 åringen.

Parallelt med dette har han skrevet 15 bøker.

Etter å ha arbeidet med lederskap innom så vel kristne som profane sammenhenger hevder Runar Eldebo med stor overbevisning at et fremgangsrikt forsamlingslederskap er det mest komplekse lederskap som finnes. Det holder ikke å preke og tale bra – uten at det også kreves «å tenke forsamling sammen med andre» for å arbeide mot samme mål. (Kilde: Dagen, 4. juli 2017).

tilbake