image

Nyhetsbrevet for juni 2019 ligger i vedlagte pdf.fil.

Brevet inneholder blant annet info om utvidelse av Lederrådet, ansettelse av ny leder i Pinsebevegelsen, avtakking av generalsekretæren i Pinsemisjonen, valgresultat samt litt ressurser fra forskjellige aktører

tilbake