image

Tid: Torsdag 7. februar til søndag 10. februar 2019 

Sted: Oslofjord Convention Center.

Tema: Jesus synlig - forvandler mennesker, forandrer samfunn.

Hovedtaler: Danielle Strickland. 


Danielle Strickland

Danielle Strickland bor f.t. i Toronto, Canada. Hun er gift med Stephen og er 3-barnsmamma. Danielle har sin bakgrunn fra Frelsesarmèen, hvor hun har vært offiser i 22 år – og vært forkynner, leder og engasjert i Frelsesarmèens ulike sosiale prosjekter rundt om i verden.

Det har bl.a. vært lokal kristen menighetsledelse, kirkeplanting, skolevirksomhet, bekjempelse av menneskehandel, gatearbeid, matutdeling, sosialtjenester, etablering av rettsavdelinger og advokatkampanjer, undervisning og skriving – deriblant forfatter av 5 bøker.

Hun er en svært engasjert forkynner og brenner for hvordan vi som kristne kan nå ut til samfunnet ved å vise vår tro – ikke bare gjennom forkynnelse, men gjennom praktisk diakoni; dvs. uselvisk forplikte seg på de fortapte, de som samfunnsmessig står sist i køen; de aller minste i vårt samfunn.

Andre talere vil bl.a. være: Øystein Gjerme, Kjell Magne Bondevik, Hermund Håland, Thomas Åleskjær, Jarle Råmunddal, Ola Grytten, Vidar Lykkås, Rebekka Ljosland, Daniel Siraj, Alan Platt, Alexis Lund, Marie Aakre, Lisa Børud, Jarle Haugland, John Arve Lunde,Sigmund Kristoffersen og Ingunn Ulfsten.  

LED19 vil bli en spennende samling hvor fokuset er tro og menighet i møte med samfunnet. Her vil ulike berøringspunkter bli foredratt og drøftet; fra bl.a. diakoni og sosialetiske perspektiver til media, underholdning,  ungdomskulturen, utdanning, politikk og business.  

PÅMELDING VIA CHECKIN