Pinsemisjonen 
Norwegian Pentecostal Mission

Pinsemisjonen er det felles misjonsarbeidet som alle pinsekirkene i Norge står sammen om i mer enn 60 land. Bevegelsens misjonsbudsjett ligger på ca. 300 millioner i året. 

Generalsekretær: Bjørn Bjørnø

www.pinsemisjonen.no 
TV-Inter

TV-Inter produserer underholdning på tv handler om å løfte mennesker opp, skape glede formidle håp og tro. 

Daglig leder: Vidar Jenssen

Internett: www.tvinter.no

PSGS

Pinsebevegelsens Sentralregister for Gaver med Skattefradrag koordinerer givertjenesten i pinsebevegelsen så givere kan nyttiggjøre seg av skattefritaksordningen.

Administrasjonsleder: Gunnar Harkestad

Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg

PBU inspirerer og legger til rette for at pinsemenighetene i Norge kan ha et aktivt arbeid blant barn og ungdom. Det inkluderer også speiderarbeid og TENTRO - frikirkelig konfirmasjon.

Daglig leder: Ingunn Ulfsten

Internett: www.pbu.no


IBRA Media

IBRA er en medie-misjons stiftelse som jobber for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Daglig leder: Jan Nestvold

Internett: www.ibra.no

Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap

PFF arbeider for å bedre arbeidsforholdene for forkynnere i Pinsebevegelsen -Sosialt, åndelig, praktisk og økonomisk.

Leder: Olaf Flatland

Internett: www.forkynnerfellesskapet.no

Evangeliesenteret

Evangeliesenteret oppsøker, hjelper og rehabiliterer mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.

Daglig leder: Trond Eriksen

Internett: www.evangeliesenteret.noKorsets Seier

KS er Pinsebevegelsens eget magasin som kommer ut en gang i uken med nyheter og oppbyggende artikler

Ansvarlig redaktør: Anne Gustavsen

Internett: www.k-s.no

Felleskristent arbeid

Norges Kristne Råd

Rådhusgata 1-3, N-0151 Oslo. 
Telefon: +47 23 08 13 00. 
E-post post@norkr.no